فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

دانلود خلاصه کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سید جوادین

دانلود خلاصه کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سید جوادین

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب استراتژیک پیشرفته رسولی

دانلود کتاب استراتژیک پیشرفته رسولی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب و نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیام نور

دانلود خلاصه کتاب و نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیام نور

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب مهارت های معلمی محسن قرائتی برای مهارت آموزان ماده 28

دانلود کتاب مهارت های معلمی محسن قرائتی برای مهارت آموزان ماده 28

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب رستاخیز مردگان ترجمه فارسی

دانلود کتاب رستاخیز مردگان ترجمه فارسی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مقاله بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان در هنرهاي مختلف

دانلود مقاله مقاله بررسي ميزان مشاركت و محروميت زنان در هنرهاي مختلف

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور

دانلود کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی