فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

دانلود خلاصه کتاب زبان تخصصی ۲‌ نویسنده شهربانو

دانلود خلاصه کتاب زبان تخصصی ۲‌ نویسنده شهربانو

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب آموزش کلام اسلامی جلد 1 محمد سعیدی مهر

دانلود خلاصه کتاب آموزش کلام اسلامی جلد 1 محمد سعیدی مهر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری های انقلاب آلوین استانفورد کوهن

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری های انقلاب آلوین استانفورد کوهن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سید جوادین

دانلود خلاصه کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی سید جوادین

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

دانلود خلاصه مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب استراتژیک پیشرفته رسولی

دانلود کتاب استراتژیک پیشرفته رسولی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب و نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیام نور

دانلود خلاصه کتاب و نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیام نور

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب مهارت های معلمی محسن قرائتی برای مهارت آموزان ماده 28

دانلود کتاب مهارت های معلمی محسن قرائتی برای مهارت آموزان ماده 28

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب رستاخیز مردگان ترجمه فارسی

دانلود کتاب رستاخیز مردگان ترجمه فارسی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی