فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت سیستمهای خبره

دانلود پاورپوینت سیستمهای خبره

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ‌پاورپوینت فصل اول(1) نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا و

دانلود ‌پاورپوینت فصل اول(1) نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت وضعیت صحیح بدن(نشستن، برخاستن، راه رفتن و دویدن)

پاورپوینت وضعیت صحیح بدن(نشستن، برخاستن، راه رفتن و دویدن)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود بازی برای شوت توپ هندبال

دانلود بازی برای شوت توپ هندبال

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق در مورد پویایی گروه

دانلود تحقیق در مورد پویایی گروه

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه تاریخ عقاید اقتصادی هادی غفاری و علی چنگی آشتیانی

دانلود جزوه تاریخ عقاید اقتصادی هادی غفاری و علی چنگی آشتیانی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کار و فناوری هشتم پودمان کار با فلز و مشخصات آن

پاورپوینت کار و فناوری هشتم پودمان کار با فلز و مشخصات آن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محتوای الکترونیکی ضرب تک رقمی پایه سوم

محتوای الکترونیکی ضرب تک رقمی پایه سوم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تمرین تلفیقی ریاضی و فارسی اول دبستان

تمرین تلفیقی ریاضی و فارسی اول دبستان

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل