فایل های دسته بندی درس پژوهی - صفحه 1

درس پژوهی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تاریخ ۳ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم متوسطه

درس پژوهی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تاریخ ۳ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم متوسطه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی جناس ادبیات پایه هشتم

دانلود درس پژوهی جناس ادبیات پایه هشتم

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارورزی‌1 زبان انگلیسی

دانلود گزارش کارورزی‌1 زبان انگلیسی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی جمع کسر ها با مخرج نابرابر ریاضی پایه چهارم به صورت کامل

درس پژوهی جمع کسر ها با مخرج نابرابر ریاضی پایه چهارم به صورت کامل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل