فایل های دسته بندی مدرسه فایل(بانک فایل معلمان) - صفحه 1

دانلود سوالات آزمون رتبه بندی سال99

دانلود سوالات آزمون رتبه بندی سال99

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت سنجش‌‌وارزشیابی‌پیشرفت‌تحصیلی

سوالات ضمن خدمت سنجش‌‌وارزشیابی‌پیشرفت‌تحصیلی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ملی شیمی پایه دوازدهم درس صابون‌ های سنتی , پاک کننده‌ های خورنده

دانلود طرح درس ملی شیمی پایه دوازدهم درس صابون‌ های سنتی , پاک کننده‌ های خورنده

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ملی شیمی پایه دوازدهم درس لیتیم فلزی ارزشمند

دانلود طرح درس ملی شیمی پایه دوازدهم درس لیتیم فلزی ارزشمند

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ملی شیمی پایه دوازدهم درس اسیدها و بازها

دانلود طرح درس ملی شیمی پایه دوازدهم درس اسیدها و بازها

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ملی شیمی پایه دوازدهم درس صابون ها و خورنده ها

دانلود طرح درس ملی شیمی پایه دوازدهم درس صابون ها و خورنده ها

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ملی شیمی پایه دوازدهم درس فلزها

دانلود طرح درس ملی شیمی پایه دوازدهم درس فلزها

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ملی علوم و فنون 3 پایه دوازدهم درس مراعات نظیر ، تلمیح ، تضمین

دانلود طرح درس ملی علوم و فنون 3 پایه دوازدهم درس مراعات نظیر ، تلمیح ، تضمین

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ملی علوم و فنون 3 پایه دوازدهم درس ادبیات معاصر

دانلود طرح درس ملی علوم و فنون 3 پایه دوازدهم درس ادبیات معاصر

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی