فایل های دسته بندی تجربیات برتر تربیتی - صفحه 1

دانلود تجربه آموزشی دبیر زبان انگلیسی(ویژه رائه برای رتبه بندی)

دانلود تجربه آموزشی دبیر زبان انگلیسی(ویژه رائه برای رتبه بندی)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله پژوهشی بررسی اثربخشی آموزش معکوس کردن عادت بر کاهش اختلال ناخن جویدن

دانلود مقاله پژوهشی بررسی اثربخشی آموزش معکوس کردن عادت بر کاهش اختلال ناخن جویدن

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجارب برتر اردویی بصورت word

دانلود تجارب برتر اردویی بصورت word

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت معلم توانمند ساز

دانلود پاورپوینت معلم توانمند ساز

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش روایتی از فرآیند آموزشی کلاس

گزارش روایتی از فرآیند آموزشی کلاس

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل