فایل های دسته بندی سناریو درس پژوهی - صفحه 1

درس پژوهی ارزیابی فرهنگ ها هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه

درس پژوهی ارزیابی فرهنگ ها هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی مطالعات دهم

دانلود درس پژوهی مطالعات دهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی جامعه شناسی

دانلود درس پژوهی جامعه شناسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی فرهنگ و هنر پایه هشتم آموزش انواع خط

درس پژوهی فرهنگ و هنر پایه هشتم آموزش انواع خط

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی متوسطه اول

دانلود درس پژوهی متوسطه اول

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی کار و فناوری پایه نهم آموزش پودمان 5

درس پژوهی کار و فناوری پایه نهم آموزش پودمان 5

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی تقسیم با باقی مانده ریاضی سوم ابتدایی

درس پژوهی تقسیم با باقی مانده ریاضی سوم ابتدایی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی دبیر علوم تجربی متوسطه اول

دانلود درس پژوهی دبیر علوم تجربی متوسطه اول

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی آسمان در شب علوم چهارم دبستان

دانلود درس پژوهی آسمان در شب علوم چهارم دبستان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی