فایل های دسته بندی پاورپوینت فنی حرفه ای - صفحه 1

دانلود پاورپوینت پودمان 2 اخلاق حرفه ای (مسئولیت پذیری)

دانلود پاورپوینت پودمان 2 اخلاق حرفه ای (مسئولیت پذیری)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پودمان 3 اخلاق حرفه ای (درستکاری)

دانلود پاورپوینت پودمان 3 اخلاق حرفه ای (درستکاری)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پودمان 5 اخلاق حرفه ای (بهره وری)

دانلود پاورپوینت پودمان 5 اخلاق حرفه ای (بهره وری)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل