فایل های دسته بندی نمونه سوالات پایه ششم دبستان - صفحه 1

درسنامه علوم تجربی ششم دبستان | درس 1 و 2

درسنامه علوم تجربی ششم دبستان | درس 1 و 2

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فارسی ششم دبستان شهید دهستانی |درس 1 تا 4

درسنامه فارسی ششم دبستان شهید دهستانی |درس 1 تا 4

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ملی مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان درس ایمنی در کوچه و خیابان

دانلود طرح درس ملی مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان درس ایمنی در کوچه و خیابان

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ملی مطالعات اجتماعی سوم دبستان درس خانه ی شما کجاست

طرح درس ملی مطالعات اجتماعی سوم دبستان درس خانه ی شما کجاست

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحلیل مطالعات ششم براساس ویلیام رومی

دانلود تحلیل مطالعات ششم براساس ویلیام رومی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تکالیف متنوع و خلاق پایه چهارم و پنجم

دانلود تکالیف متنوع و خلاق پایه چهارم و پنجم

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس خوانا ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در آمار و احتمال

طرح درس خوانا ریاضی ششم ابتدایی درس کاربرد درصد در آمار و احتمال

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم

آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود چک لیست دروس پایه ششم ابتدایی

دانلود چک لیست دروس پایه ششم ابتدایی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی