فایل های دسته بندی پایه هشتم - صفحه 1

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم درس قاره آمریکا

طرح درس روزانه ملی مطالعات اجتماعی هشتم درس قاره آمریکا

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود برنامه هفتگی پایه هشتـم طبق کرونا

دانلود برنامه هفتگی پایه هشتـم طبق کرونا

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه پایه هشتم متوسطه درس مطالعات اجتماعی

طرح درس سالانه پایه هشتم متوسطه درس مطالعات اجتماعی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تمام فصول ریاضی هشتم

دانلود پاورپوینت تمام فصول ریاضی هشتم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل