فایل های دسته بندی تجربه نگاری - صفحه 1

دانلود روایت پژوهی دبیر جامعه شناسی

دانلود روایت پژوهی دبیر جامعه شناسی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تجربه نگاری معلمان پایه دوم دبستان در درس ریاضی و فارسی

چگونگی ترغیب دانش آموزان پایه دوم به درس ریاضی و فارسی با استفاده از روش نمایش خلاق

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل